Monday, 26 November 2007

Announcement of Events

CILMERI 2007

Amserlen

8/12/07

10.30. Ymgunnull tu allan Tafarn Tywysog Llywelyn a thrafaeulu mewn modurdaith i Eglwys Llanynys am Wasanaeth Coffa (11.15).

Meet outside the Prince Llywelyn Tafarn then travel in a motorcade to Llanynys Church for Remembrance Service (11.15).

12.30. Dychwelyd i'r tafarn am ginio.

Return to the pub for lunch.

2.30. Gorymdaith a Rali Llywelyn wrth y Garreg Goffa.

Parade and rally at the Memorial Stone.

5.00. Noson Lawen yn y tafarn.

Noson Lawen in the pub.

7.30. Noson Werin yn Neuadd y Pentref, Cilmeri.

Folk evening in Cilmeri Village Hall

9/12/07

10.00. Clwb Golff, Llanfair y Muallt. Gosod torchau er cof Llywelyn a'i fyddin.

Builth Golf Club. Laying of wreaths in memory of Llywelyn and his army.

11.00. Castell Aberedw - darlith fer a thro fyr.

Aberedw Castle - short walk and talk.

1.00. Abaty Cwm Hir. Gwasanaeth yn yr Abaty; darlith a lluniaeth yn Neuadd Phillips wedyn.

Abaty Cwm Hir. Service in the Abbey; lecture and refreshments in the Phillips Hall later.

Dewch mewn lluoedd, gwisgwch iorwg a phaid anghofio eich 'sgidiau glaw!!

Come in droves, wear ivy and don't forget your wellingtons !!

www.cilmeri.org

No comments: