Friday, 1 June 2007

Welsh Independence - the British

The British ("Welsh")

The word "British" refers to the people who inhabited this island at the time of the Roman invasions. Following the departure of the Romans from Britain, the people were forced to defend themselves against invaders from across the North Sea, known as Angles,Saxons and Jutes. The Celtic Britons were slowly pushed to the northern and western extremities of the island of Britain, Cumbria, Wales and Cornwall. They were called Welsh (or "foreigners") by the Teutonic invaders, who settled in the area known as England. The Britons themselves referred to themselves as "Cymry" and the name lives on in Cumbria and Cymru, the official name for Wales.

Many of the Cornish migrated to Brittany, where they became colonised by the French. Wales and Cornwall (Welsh of the horn) were colonised by the English. However they both retained their language (Welsh and Breton) and their national culture. There were several notable insurrections against colonisation, one under the leadership of Owain Glyndwr, who set up a separate parliament in Machynlleth. Other insurrections were led by Prince Llywelyn, Prince Rhys ap Gruffydd and Prince Gruffydd ap Rhys.

Following the devolution in government at the end of the last century, Wales is now ready to assert its nationhood and separate identity, and to take its rightful place among the nations of Europe. It has taken several centuries to throw off the yoke of control from London, but now it is within reach, and there is an atmosphere of resurgence in the nation. There are resistances, from the elements of the population who have become "anglicised", and those who are staunch in their belief in the union, and from those who have no interest in their heritage, language and culture. The march towards independence, though fraught with obstacles, is inexorable and, led by Plaid Cymru and other Welsh zealots, it leads towards a new and exciting future for the nation. The watchword is "Ymlaen" / forward! Cymru am byth!

Alan S. Jones

1 comment:

Anonymous said...

Pan yn yr ystod achlysuron dynol mae’n gweddu i angenrheidiol am un gwerin i ddatgorfforu’r bleidiau sy wedi cysylltu nhw ag eu hunan, a dybied ymysg awdurdodau y byd, y sefylliad gwahanol a gydraddol sydd eu hawl o’r Gyfreithiau Anian a’r Duwiau Anian, mae parch gweddaidd i’r barnau dynolryw yn angen nhw ddatgan yr achosi sydd yn hyrddio nhw i’r ddidoliad.

Rydyn ni’n dal y gwireddau hon i fod yn amlwg, y mae pawb yn cael eu creadigaethau yn gydraddol, mae gen nhw, gan eu Greuwr, hawliau andieithriol, a mae ymysg yr hawliau hon yw Bywyd, Rhyddfraint a’r ymlidiad Dedwyddwch. Ar gyfer diogelu’r hawliau hon, mae Llywodraethau yn cael eu sefydlu ymysg y ‘werin, yn tarddu eu nerthoedd o ewyllys y gwerin. Os fydd unrhyw fath Lywodraeth yn gweddu i ddistrywiol arno y nodau hon, mae’n Hawl y Gwerin newid neu ddiddymu’r rheolaeth, ac i sefydlu Llywodraeth newydd, yn cael eu sylfaen o egwyddorion ac yn rheoli eu nerthoedd y ffordd effeithiolach i gwella eu Diogelwch ac eu Dedwyddwch. Mae pwyll, yn gwir, yn gorchymyn mae’n gwell i ddim yn newid Llywodraethau hen am rhesymau ysgafn a diflanedig; a felly arddangoswyd pob profiad mae dynolryw yn mwy o’r dymer i ddioddef cyhyd mae drygioni’n goddefol, nag i cywirio eu hunan wrth ddiddymu’r fathau drwg sy’n arferol. Ond pan mae amser hir รด amarchiau a drawsfeddiantau, yn ymlidio’r un nod yn arddangos cynllun lleihau nhw o dan Gorthrwm diamod, diddymu’r Llywodraeth hwn yw eu hawl nhw, eu dyletswydd, a rhoi gwyliaduriaid newydd dros eu diogelwch yn y ddyfodol. Dyma’r ddioddef yr Hen ‘Wlad, ac y byd tlawd; a dyma nawr yr angen sy’n gorfodi nhw i newid eu cyn-Cyfyndrefnau Llywodraeth. Mae’r hanes y Frenhines cyfoes Prydain yw hanes amarchiau a drawsfeddiantau drosodd a throsodd, gen nhw oll y nod sefydlu Gorthrwm hollol yn erbyd y gwerin.

Troseddau yn erbyn heddwch, adwyo’r heddwch a diogelwch rhyngwladol, troseddau yn erbyn dynoliaeth, troseddau artaith, trais, llofruddiaeth dinasyddion, cyflafanau, hil-laddiad, marwolaethau carcharorion rhyfel, ysbeilio cadarn, lladrad mawreddog cenhedlaethol, defnyddio gwenwyn fel arfau, treisiau yn erbyn Cyngor Diogelwch y Gwledydd Unedig, Cytundeb Geneva 1925, ac hefyd, Cytundebau Den Haag 1907. Achos mae America’n cynllun Holocaust newydd, achos mae Tseina’n gwneud yr un peth, ac achos mae Llundain yn teyrngarwch arnyn nhwy. Achos Cymru ydy hon, a fydd hi’n rhydd am byth, a fydd hi’n gael ei lywodraeth hi gan y Cymry.