Monday, 23 May 2011

How a Welshman May Become a Cymro

book cover (Phenomenon of Welshness, The - Or, 'How Many Aircraft Carriers Would an Independent Wales Need?')

by:
Siôn Jobbins

published: Gwasg Carreg Gwalch 03.03.2011
binding: Paperback
price: £7.50
ISBN: 9781845273118

Siôn Jobbins sometimes walks a tightrope between being thought-provoking and provocative. He writes of the Treachery of the Blue Books report in the 19th century and its continuing effect; the invention of St Dwynwen's Day; Welsh-language pirate radio in the 1960s; language protests; the changing Welshness of Cardiff and Swansea and the idea of a new Welsh royal family.
Mae Siôn Jobbins weithiau'n troedio'r ffin denau rhwng pryfocio a chythruddo. Yn y gyfrol hon mae'n sôn am 'Frad y Llyfrau Gleision' a'r effaith barhaus a gafodd yr adroddiad; dyfeisio Dydd Santes Dwynwen; radio answyddogol Cymraeg y 1960au; yr angen am brotestiadau iaith; Cymreictod cyfnewidiol Caerdydd ac Abertawe, a'r posibilrwydd o gael teulu brenhinol Cymreig

No comments: