Wednesday, 28 July 2010

To All Cymryphiles Around the World

The National Eisteddfod of Wales


Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd yw cartref Eisteddfod Genedlaethol Cymru eleni. Yr Eisteddfod yw un or wyliau celfyddydol mawr y byd, ac fe'i chynheir o 31 Gorffennaf i Awst yn y Gweithfeydd, Glyn Edwy.

Blaenau Gwent and the Heads of the Valleys is the home of this year's National Eisteddfod - one of the world's greatest cultural festivals - held at The Works, Ebbw Vale, from July 31 to August 7.

Yn gerddoriaeth, dawns, celf, perfformiadau gwreiddiol, gwethgareddau teuluol neu'n gystadlaethau, mae rhywbeth i bawb o bob oed yn yr Edisteddfod Genedlaethol, a chyda thros 160,000 o ymwelwyr bob blwyddyn, mae'n lle arbennig o dda i gyfarfod a hen ffrindiau - a gwneud ffrindiau newydd!

Music, dance, visual arts, original performances, family activities..., there's something for everyone at the National Edisteddfod, and with more than 160,000 visitors every year, it's a great place to meet up with old friends and make new ones.

No comments: