Tuesday, 14 July 2009

The All Wales Convention

Have your say
If the All Wales Convention is to be a success it is vital that it represents views from individuals and organisations across Wales.
If you would like to join in the debate and tell us what you think of the current powers of the Assembly, and what full law-making powers might mean, please complete the form.
https://allwalesconvention.org/getengaged/haveyoursay/?lang=en

Dweud eich dweud
Os yw Confensiwn Cymru Gyfan am lwyddo mae'n hanfodol ei fod yn cynrychioli barn unigolion a sefydliadau ledled Cymru.
Os hoffech ymuno yn y drafodaeth a mynegi eich barn i ni am bwerau cyfredol y Cynulliad, a beth y gallai pwerau deddfu llawn ei olygu, cwblhewch y ffurflen isod.
https://allwalesconvention.org/getengaged/haveyoursay/?lang=cy

No comments: