Wednesday, 11 June 2008

Welsh Cars for Welsh Roads and Beyond

Morgan Lloyd sent a message to the members of Welsh number plate campaign / Ymgyrch Cyfreithloni'n baner.

--------------------
Subject: Y DIWEDDARAF / UPDATE

AC Plaid yn ceisio deddfu i ganiatau arddangos y Ddraig Goch ar blatiau cofrestru

Diolch am gefnogi fy ymgyrch i gyfreithloni dangos y Ddraig Goch ar blatiau cofrestru cerbydau. Mae’r ymateb i’r ymgyrch hyd yma wedi bod yn anhygoel, gyda thros fil o lofnodion ar y ddeiseb a thros bedwar cant o bobl wedi ymuno a’r grwp ymgyrchu ar ‘Facebook’. Mae poblogrwydd yr ymgyrch yn arwydd o gryfder y teimladau sydd yn bodoli.

Ysgrifennaf atoch gyda diweddariad i'r ymgyrch. Bellach mae gen i gyfle i gynnig deddfwriaeth newydd yn y Cynulliad Cenedlaethol. Os yw'n cael ei derbyn yn llwyddiannus, bydd y ddeddfwriaeth yma'n cyfreithloni arddangos y Ddraig Goch ar platiau cofrestru. Byddaf yn cadw mewn cysylltiad dros y misoedd nesaf, a dwi'n gobeithio'n fawr fy mod yn gallu dibynnu ar eich cefnogaeth.

Janet Ryder AC

Plaid Cymru
________________________

New legislation to allow Welsh flag on number plates proposed by Plaid Assembly Member

Thank you for supporting my campaign to legalise displaying the Welsh dragon on number plates. I have been overwhelmed by the response so far, with over a thousand people signing the petition and over four hundred people joining the ' Facebook ' campaign group. The popularity of the campaign is an indication of the strength of feeling that exists.

I am writing to you to update you on the progress of this campaign. I have been given the chance to propose new legislation in the National Assembly. If successfully passed, this legislation will make it legal to display the Welsh flag on vehicle number plates. I will stay in contact over the coming months, and I hope I will be able to rely on your support.

Janet Ryder AM

Plaid Cymru

Note: Independence Cymru already has the dragon logo on its number plates, along with the European flag and the name CYMRU.

1 comment:

Anonymous said...

Note: Independence Cymru already has the dragon logo on its number plates, along with the European flag and the name CYMRU.

This being the case, one would expect that your local police force take immediate action.

If you are prepared to blatantly break the law, one assumes that you do this with the complicit approval of Plaid Cymru.